Escola

Qui som?

L’escola l’Espill neix el curs 1980-81 per tal d’oferir una alternativa en ensenyament. La voluntat de la nostra escola és la d’ésser un servei públic, un servei a la ciutat, sense voluntat lucrativa.

Ens definim com a escola catalana i arrelada al medi on vivim i que estimem, que pretén agrupar en una tasca comuna família, infants i educadors/es amb l’objectiu prioritari d’aconseguir una formació integral i funcional dels nois i noies. L’ambient acollidor i dinàmic és un element que afavoreix unes condicions òptimes d’aprenentatge i una interrelació escola-família a partir de trobades de caire pedagògic i lúdic. Un dels aspectes que afavoreix tota aquesta tasca és la coordinació i estabilitat del nostre equip d’educadors/es que permet potenciar una línia de treball coherent i continuada.

quisom