Escola

Projecte Educatiu

PROJECTE EDUCATIU

 L’escola té una base cooperativa i entén el procés educatiu com a una interacció entre pares, mares, professors i alumnes , per això es necessari que els pares coneguin, acceptin i participin del Projecte Educatiu de l’escola.

 És una escola compromesa amb la societat , utilitza la llengua i la cultura catalanes com a vehicle de coneixement ,alhora  que incorpora l’aprenentatge d’altres llengües  per a viure en un món més global.

 L’escola es defineix com a laica  pel respecte a la llibertat  de les persones i a la  pluralitat d’ideologies i cultures.

Aquest respecte i el fet que pensem que l’escola ha d’estar al servei de la societat, també té com a tret diferencial  ser una escola inclusiva, on tothom hi té cabuda adequant recursos i metodologies a les característiques de cada alumne.

L’escola  promou l’arrelament al medi .La vivència de les diferents activitats ha de ser viscuda pel nen/a de manera plena i ha de ser la base del seu aprenentatge.

 Concebem l’aprenentatge com un procés de construcció del coneixement, i l’ensenyament com un ajut en aquest procés de construcció. Per això prioritzem un aprenentatge significatiu, resultat de les relacions entre el que el nen/a sap i el que va aprenent.

Estimulem la participació de la comunitat educativa com a eina metodològica.

 L’escola fomenta l’adquisició d’hàbits adequats de salut, tant físics com mentals i posa en valor les normes de tolerància, solidaritat i pau en el context de relacions humanes.

Per a fer persones amb valors socials i democràtics i alhora actius dins la societat es potencia  l’esperit crític.

Es desenvolupa la percepció estètica i artística per tal que puguin expressar-se lliurement i amb ment creativa.

L’escola educa vers la sostenibilitat, per sensibilitzar tota la comunitat  educativa de la importància de les nostres accions dins i fora de l’escola, per tal de minimitzar la petjada ecològica  des d’un model sostenible.

 …………………… 

LA NOSTRA MIRADA PEDAGÒGIA

Els referents

L’Espill és una escola que ha begut de diferents fonts pedagògiques. Això vol dir que no ha optat per copiar o seguir un corrent únic: Montessori, Waldorf, Decroly, Freinet, Malaguzzi, … sinó que ha intentat agafar dels pedagogs o corrents, eines per desenvolupar la seva tasca, construint el nostre propi projecte singular. Avui seguim fent un diàleg pedagògic i aprenent també dels coetanis amb una mirada present cap al futur, i continuem treballant a l’entorn del que és essencial: l’infant.

 La mirada a l’infant

En els nostres referents ideològics i pedagògics hi ha hagut sempre la voluntat de fer una educació integral, on es valorin les diferents intel·ligències i capacitats. Entenem l’infant com a un tot sencer, per tant tenim una mirada holística vers aquest infant, com a ésser saludable i complet.

 El respecte i la mirada d’unitat entre la ment, el ser i el sentir, permeten que el nen sigui creatiu i transformador.

 El concepte d’escola

L’escola és un laboratori on el nen pot elaborar uns referents ètics i nodrir-se de valors, un niu, un obrador cooperatiu per créixer en diferents dimensions: mental, física, creativa, emocional, social …

Possibilitem un entorn on el nen se senti respectat i valorat, on trobi un medi acollidor i amorós on créixer i gaudir aprenent.

 A l’escola aprenem a conèixer, a fer, a ser, a viure junts, a ajudar-nos els uns als altres, a ser agraïts, a empaitar somnis i projectes, a comunicar-nos, a cooperar i a compartir, entenent que formem part d’un tot.

 Aprendre

Pretenem que el nen assoleixi els coneixements amb projectes motivadors, i interrelacionant sovint diferents sabers i, per tant, fent un treball multidisciplinari. La nostra mirada vers el coneixement és una mirada científica, constructiva i humanista alhora.

 Des dels inicis que som una escola que educa en criteris de sostenibilitat i ajuda al nen a fer un posicionament ètic a nivell intern per poder tenir una percepció sencera i interconnectada del lloc que ocupem al món i ésser-hi actius.

En el marc d’una cultura centrada en la vida: decidim en el present pensant en generacions futures, reivindiquem el valor de l’austeritat, del respecte per la persona i pel medi, del saber compartir i repartir millor, de la solidaritat, del saber esperar, de l’esforç i la constància. Valorem l’autenticitat i la responsabilitat.

 L’estructura cooperativa de l’escola ha fet que a més de l’individu, es valorés la força del grup, en totes les seves possibilitats, potenciant el treball cooperatiu i l’autogestió. S’ha tingut present ja des dels inicis que el tot és més que les parts. Els intercanvis generacionals, els apadrinaments, el treball per racons, les grupalitats diverses entre cicles i per interessos plurals s’han promocionat des dels inicis de l’escola, creant sinergies i xarxes de treball molt variades al llarg d’aquests anys.

 La mirada del mestre

El mestre comparteix interrogants amb els alumnes i la cultura adquireix a l’escola una dimensió activa i constructiva.

El seu paper és fer un acompanyament en els processos de canvi implícits en el creixement. Ajudar a tenir noves mirades del món i a conduir l’atenció vers la fragilitat de les coses en el món que compartim tot potenciant el respecte.

Hem tingut sempre la voluntat de fer una educació integral, on es valorin les diferents intel·ligències i les diferents capacitats. Entenem l’infant com un tot sencer, per tant tenim una mirada holística vers aquest infant, com a ésser saludable i complet. Un ésser sa que forma part i alhora repercuteix en la salut social.

 Una escola oberta

Pensem que és molt important que l’escola vagi més enllà del seu espai físic, que no tingui parets i que l’infant senti que el món sencer és el seu hàbitat i la seva comunitat. Per això hem potenciat les sortides,colònies, intervencions socials, intercanvis professionals, aportacions de pares, experts… hem tingut i tenim una escola oberta.

L’escola batega viva dins el sistema-món. Un món en canvi permanent. Acollim també aquesta capacitat d’adaptar-se al canvi.

Avui les noves tecnologies ens permeten travessar més parets i fronteres i podem arribar a l’altre punta del planeta si convé per compartir aprenentatges, projectes, fer vincles…

Entenem que en una societat sobrealimentada en informació, publicitat, desequilibris tecnològics… és important aprendre a discernir i a viure amb consciència.

Amb aquesta idea de consciència, implicació i xarxa, ajudem a fer persones amb ment clara i amb una gran amplitud interior, amb força per fer els canvis, capaces d’indagar per elles mateixes, amb recursos per a respondre creativament a les crisis personals i globals.

 

A l’escola aprenem a conèixer, a fer, a ser,

a viure junts, a ajudar-nos els uns als altres,

a ser agraïts, a empaitar somnis i projectes,

a comunicar-nos, a cooperar i a compartir,

entenent que formem part d’un tot.