Escola

Ús dels recursos informàtics i audiovisuals

L’escola utilitza la informàtica i els recursos audiovisuals per a treballar aprenentatges i també com a mitjà d’informació i comunicació.

En l’aula d’informàtica es porten a terme  diferents projectes telemàtics.

A partir de P4 es fa una introducció a l’ús dels diferents recursos informàtics amb activitats pensades per a cada nivell fins a 6è.

A Primària també s’aprèn a processar textos,imatges, utilitzar diferents programes…

A Cicle Superior es fan sessions d’informàtica, en què els alumnes aprenen a fer anar alguns programes específics que després utilitzaran en el seu treball individual de recerca.

p5-pissarra

 ordinadors