Escola

Què volem?

  • Donar un enfocament globalitzador al procés d’ensenyament aprenentatge, és a dir, tenir en compte tots els passos que intervenen en el procés, però sempre buscant la interrelació entre ells.
  • Establir una relació significativa dels coneixements previs amb els que s’adquireixen.
  • Que el nen/a sigui protagonista del seu aprenentatge (ensenyament actiu).
  • Aplicar metodologies diverses que puguin tenir en compte el moment evolutiu de cada nen/a, el diferent ritme… i que, a la vegada, fomentin aspectes com la socialització, cooperació i col·laboració.
  • Que sempre hi hagi l’element motivador que engresqui i faci evolucionar.