Escola

Projectes

Elaborem temes de treball responent a les inquietuds dels nostres infants per tal d’involucrar-los en el seu propi aprenentatge.  També tenim com a objectiu que aprenguin a organitzar-se i a buscar recursos i informació per ells mateixos.

 

Les Recerques

Les recerques són petits treballs d’investigació que elaboren a casa o a l’escola amb la intenció bàsicament, d’adquirir una metodologia de treball, motivar l’alumne/a vers els treballs d’investigació i recerca, saber-se adreçar a un col·lectiu a l’hora de l’exposició oral millorant la confiança en si mateix/a i de potenciar la interrelació escola-família.

Primer cal buscar la informació en diferents  mitjans, en segon lloc l’alumne/a ha de transcriure aquesta informació de manera clara i entenedora, i per últim l’ha d’exposar.