Escola

Participació

Proposem una escola participativa basada en el sentit de la responsabilitat individual i col.lectiva on tots els sectors de la comunitat educativa tenen dret a expressar la seva opinió i a fer les seves propostes a través de canals de participació establerts.

 

Participació activa dels alumnes:

Considerem que cal establir uns espais de diàleg en el qual tots els alumnes hi tinguin veu.Fem assemblees que permeten opinar, reflexionar,analitzar situacions o accions d’allò que ha passat i també decidir què es vol fer dins la vida de la classe (triar el nom de la classe, projectes de treball, projectes de ciutat…).

parella1

Treball CooperatiuTreballem la responsabilitat, l’esperit de servei, la cooperació i fomentem el treball cooperatiu per tal d’aprofitar tots els esforços del grup.