Escola

Biblioteca

L’escola disposa d’un espai de biblioteca a part de les biblioteques d’aula que hi ha a cada nivell, però també aprofitem espais a l’aire lliure per compartir lectures  amb companys de diferents edats.

A l’espai biblioteca fem  l’ Estona del conte  amb parvulari i Biblioteca amb els de primària.  

A partir de 4t de primària hi ha  servei de préstec i a 5è i 6è apadrinament de lectura amb els alumnes de P5 i 1r .

La biblioteca de l’escola  també està organitzada per  proporcionar eines de suport i facilitar el nostre Projecte Educatiu i en especial el Pla lector.

A través de recursos que s’hi troben i del treball que s’hi fa, es desenvolupen moltes competències com per exemple la d’aprendre a aprendre i s’educa en la recerca i l’ús d’informació. S’incentiva l’interès pel descobriment i la curiositat crítica, potenciant la investigació com a eina didàctica.

Des de la Comissió de Biblioteca es planifiquen anualment tot d’activitats d’animació a la lectura: maletes viatgeres, activitats de contarelles, exposicions, recomanacions de llibres… que, juntament amb altres activitats d’aula relacionades amb el pla lector, es recullen en una revista “El Butlletí” que surt al tercer trimestre de cada curs.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

La biblioteca contribueix a que es fomenti la lectura i a que l’alumne accedeixi a la informació i a altres recursos per aprendre en totes les àrees i matèries i pugui formar-se en l’ús crític.

biblioteca-web2b