Escola

Agrupaments

Racons

Els racons són activitats lúdiques i/o de treball amb unes pautes determinades per a realitzar en petit grup.

Els racons incorporen la flexibilització de les propostes de treball.  Potencien l’autonomia, la participació i permeten un diàleg viu.

 

Flex

Agrupa els alumnes de la mateixa classe en dos grups flexibles a fi de  treballar en un grup més reduït, facilitant que els alumnes puguin realitzar activitats de caire manipulatiu, experimental, de conversa i així fer possible la seva participació d’una manera més directa.

 

Tallers

Tenen un component lúdic i manipulatiu. Sovint, també, contemplen l’eix transversal que durant el curs es treballa a l’escola.És un grup més petit que el grup classe. Una altra característica important és el fet que agrupa alumnes de diferents edats i nivells ( dins del mateix cicle) fent tots una mateixa activitat.