TAULER D’ANUNCIS

Informació dels Tallers d’Estiu 2020:

CURS 2020-2021

 

PLA D’OBERTURA PER A LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 EN FASE II DEL COVID 19

1.- Objectius de l’obertura.

Ratifiquem la voluntarietat de l’assistència i la continuïtat de l’acompanyament telemàtic fins el 19 de juny.

Recordem la importància de ser curosos en respectar els protocols sanitaris. Estem immersos en la recuperació d’una pandèmia i no podem desinhibir-nos de l’auto responsabilitat en totes les actuacions dels adults i els seus fills/es.

Valorem poder fer un tancament presencial amb accions tutorials a primària. És per això que ens plantegem seguint les indicacions del Pla d’obertura Departament d’Educació obrir el centre, de manera molt acotada, amb els següents objectius:

• Acollir l’alumnat de 1 a 6 anys amb els espais i ràtios establertes en les Instruccions del Departament d’Educació per les famílies que han acreditat treball presencial per part del dos progenitors i la signatura d’una declaració responsable.

• Donar l’oportunitat de realitzar en grups reduïts i puntualment dues accions tutorials de 1r a 5è.

– La primera de recollida de material de les aules. Durada 30’

– La segona de comiat i tancament del curs presencialment. 1h

• Realitzar amb el grup de 6è 3 accions de tancament de curs en grups reduïts.

– La primera de recollida de material. 30’

– La segona d’acció tutorial pel canvi d’etapa. 1h

– Acció tutorial de comiat: petjada al mur de l’escola. (tarda)

2.- Planificació:

2.1 ED. Infantil: Horari, calendari, espais utilitzats i personal de referència.

2.2 ED. Primària: Horari, calendari, espais utilitzats i personal de referència.

2.1 ED. Infantil : Horari , calendari , espais utilitzats i personal de referència.

– La Mireia fa el control de temperatura a l’entrada i recollida del document declaració autoresponsable el primer dia.

2.2 ED. Primària: Horari , calendari , espais utilitzats i personal de referència.

L’assistència dels nens/es a cada grup està pendent de confirmar.

RM Recollida de material. 6/7 nens/es

Tutoria. 13 alumnes per grup.

Petjada de 6è. 2 grups de 6 nens/es cada tarda.

Rol de les 3 persones:

La tutora espera el grup dins de l’espai d’acollida.

Un acompanyant vetlla la neteja i la correcta endreça de la mascareta.

El segon acompanyant orienta les direccions de les entrades i sortides. Controla el torn del nens.

3.- Regulació entrades i sortides.

– L’entrada és per la porta gran del carrer Sant Joan.

– La sortida és per la porta petita carrer Sant Joan.

– Hi ha 2 itineraris:

• Els pares de parvulari es dirigeixen per l’esquerra vers el tren de fusta pròxim a l’entrada de les aules i allà es fa la recollida de nens. El camí senyalitzat passa per la part de baix del pati, sota de l’Om.

• Els alumnes de primària entren per la dreta a l’aula de menjador de grans i de psicomotricitat.

No hi ha recorregut pel pati. A l’entrada es renten les mans amb sabó hidroalcohòlic i se’ls pren la temperatura.

Seuen dos a cada taula de menjador mantenint la distància de 1,5m de distància.

Les famílies de primària no entren al recinte. Segons necessitat s’habilitarà un espai d’espera a la zona dels gronxadors.

 

4.-Comunicació a les famílies

– Les mestres tutores informaran a les famílies l’objectiu de les trobades en la programació setmanal i pel correu electrònic es comunicarà a les famílies l’hora de la convocatòria del seu grup.

S’informa que són dues actuacions molt acotades per evitar el temps d’espera i els riscos sanitaris

– Demanem respectar les franges horàries i ser puntuals per tal d’evitar aglomeracions.

– Mitjançant el correu electrònic oferirem a les famílies la proposta de calendari, horari i les mesures preventives que hauran de tenir els nens/es:

• Distanciament d’1,5 metre a les trobades.

• Portar mascareta.

• Rentar-se les mans abans d’entrar a les aules i en sortir.

• Rentar-se les mans abans i després d’anar al vàter.

• Portar una ampolla d’aigua o cantimplora dins una motxilla petita el dia de la tutoria.

– Informarem a les famílies de la part del Pla de contingència en que:

• Quan un nen/a presenti símptomes propis el COVID19. S’avisa a la família i l’han de venir a buscar. L’estona d’espera estarà en un espai aïllat.

5.- Senyalització: es marca l’espai de distanciament al pati i a l’aula. Es recorden amb infografies la higiene de les mans , com portar la mascareta i les mesures específiques de cada espai.

6.- Neteja diària dels espais utilitzats amb el protocol establert per a la situació.

 

Manresa 26 de maig de 2020.