Altres serveis

Servei migdia

El nostre objectiu és donar el mateix valor al servei de menjador que a la resta d’activitats que fem a l’escola, de tal manera que es converteixi en un espai educatiu integrat.

Intentem que l’infant trobi un ambient tranquil, on pugui anar adquirint unes actituds positives i unes normes bàsiques a les hores dels àpats. Per això, els nens/es dinen en diferents espais i cada grup té un tutor responsable, que és la persona a qui els pares i mares s’han de dirigir per parlar de qualsevol cosa referent al menjador.

 

 

 Menú del mes

10 – MENU JUNY 19

 

ORGANITZACIÓ GENERAL DEL MENJADOR ESCOLAR

1.- Monitoratge menjador: 

– Al servei de migdia hi ha  dues persones al menjador de petits i de grans. 
– En el personal de menjador sempre hi ha una o dues mestres de l’escola. Una d’elles és l’encarregada de coordinar tots els monitors.
– La coordinadora vetlla les tasques que s’han de dur a terme durant el temps del migdia, resolt imponderables de temps meteorològic, logística i avís a les famílies en cas d’urgència.

 

2.- Grups i espais /Els nens que es queden a dinar a l’escola es distribueixen en: 

Menjador de petits. Etapa d’Educació Infantil a la Biblioteca de l’escola.

Menjador de grans.  Etapa de primària. Aula desdoblament Primària.

​ 

3.- Horari / Els dos grups entren a la una als menjadors corresponents.

– D’una a dues hora de dinar. 

– A partir de les 2 h del migdia es comença a sortir al pati. 

– Els petits, P4 i P5, es queden al pati de baix on hi ha un calendari d’activitats setmanals adaptables a cada curs. 

– Els grans pugen al pati de dalt amb un monitor de ¼ de 3 a ¾ de 3 del migdia. Arribada aquesta hora, baixen al pati de baix una altra vegada on s’esperarà el temps d’obertura de la porta per anar a la fila d’entrada a la classe. 

 

4.- El menú

– El menú està revisat pel servei de salut de l’Ajuntament de Manresa i la Inspecció sanitària de la Generalitat
– A l’escola, el menjar del menú, es presenta en dos plats servits en el moment  en que es van a consumir.  
– El menjar el posen al plat: el cuiner i-o els monitors de menjador.
– Al menjador de petits els nens/es troben el plat servit quan entren.
– Al menjador de grans es va servint a mida que van entrant amb el mutu acord, en la quantitat, entre cuiner-monitor i alumne/a.
– Comencen a autoservir-se l’amanida que està en un plat central. 
– La norma de l’escola és que tots els aliments s’han, com a mínim, de tastar i s’estableixen 

acords per anar millorant l’actitud oberta a acceptar la varietat de menjars.

 

5.- Col·laboracions i autonomia dels alumnes als menjadors:

– Menjador de petits:
a/ Els nens/es del menjador de petits, en finalitzar l’àpat endrecen el got a la bandeja reixada que anirà al rentaplats amb la supervisió de l’ajudant de cuina.
b/ Es renten dels dents i es preparen per anar reposar els de Llar i P3 o sortir al pati a jugar els de P4 i P5.

 

– Menjador de grans:

 – 1r de Primària on els nens comencen a servir-se l’amanida i van aprenent a posar-se la mesura adequada sota el control del monitor/a.

– Els nois/es de menjador de grans, en finalitzar l’àpat, endrecen el got a la bandeja reixada que anirà al rentaplats.  
– Al llarg de la setmana tenen uns càrrecs que assumeixen voluntàriament o que es realitzen com a mesura correctora d’una normativa transgredida. 
– Els nois/es, per torns, netegen les estovalles, escombren el terra, porten el carro dels plats bruts a la cuina o acompanyen als petits en el moment d’anar a dormir o reposar.
– Es renten dels dents i es preparen per a realitzar els càrrecs. 
– Es faran assemblees amb el tutor/a del menjador a partir de 1r. per tal de posar en comú idees, propostes de joc i/o treball i per resoldre els conflictes que apareixen.

Aquestes es portaran a terme sempre que calgui, i es penjarà en la cartellera del menjador per tal que tots puguem consultar els acords presos. També es passaran a la Direcció del Centre.

 

NORMES DE MENJADOR

Menjador

– Abans de dinar ens rentarem les mans amb aigua i sabó.
– Adequarem el to de veu a cada moment. 
– Procurarem anar al WC abans de dinar
 
– Col·laborarem en algunes tasques de menjador: 
 

. A Ed. Infantil comencem a endreçar els estris (got).

. A partir de primer de primària, a més d’endreçar els estris, col·laborem en la neteja de 

l’espai.

– No és pot portar res de casa, sense autorització del monitor/a.
– A les hores de menjador no es pot telefonar, ni entrar a les aules.
– Després de dinar ens rentarem les dents de forma acurada.
– En tot moment mantindrem un tracte de respecte vers els companys/es i adults que intervenen en aquest espai.

 

En el moment de menjar:

– Evitarem intervenir en el plat dels altres
– Demanarem al monitor/a de menjador allò que ens fa falta des del lloc i sense fer enrenou (aixecant el dit).
– Provarem aliments i gustos nous.
– Menjarem un ritme adequat en el dinar evitant els àpats molt llargs o massa ràpids. Per això també cal que aprenguem a esperar als companys entre plat i plat. 
– Procurarem que l’estona de dinar sigui amena i relaxada.
– Mastegarem amb la boca tancada, no parlarem amb la boca plena, utilitzarem el tovalló sempre que ens calgui,… en definitiva procurarem mantenir uns bons hàbits de comportament i d’higiene
– Menjarem amb polidesa i utilitzarem els estris correctament. 
– Utilitzarem el ganivet per tallar la carn a partir de 1r de Primària, i per pelar la fruita a partir de 2n.

 

Estona de tallers i esbarjo:

 – Cada grup de menjador disposarà d’un espai de pati fix i haurà d’evitar els espais entre mig com la rampa.

. Grup de petits el pati de baix.

. Grup dels grans: pati de dalt

– Cada grup de menjador s’haurà d’adreçar al seu monitor/a de menjador.
– Davant de qualsevol incident els nens/es poden adreçar-se al monitor/a que hi hagi més a prop. Després es farà saber al seu monitor/tutor si s’escau.
– Caldrà respectar i tenir cura del material específic propi del menjador i evitar d’utilitzar altres materials que no siguin nostres (llibres de la biblioteca, jocs de les classes)

 

El monitor/a serà plenament responsable del grup assignat i decidirà què cal fer en cada situació.

 

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE:

 

​- A les 14:55 s’obrirà la porta d’accés a l’escola per tal que vagin entrant els que vénen de casa. Els nens/es s’hauran de quedar al pati de baix i no podran accedir als espais d’entre mig fins que els reculli el mestre/a corresponent.

D’altra banda hauran d’atendre les indicacions que els hi facin les monitores del menjador.