Agenda i activitats

Cicle mitjà

Generals d’escola: 

Assemblea general d’escola: 

Concert al Kursaal  …………………. Pendents de confirmació (segons situació sanitària)

Carnestoltes famílies-ciutat …….. Pendents de confirmació (segons situació sanitària)

Portes obertes …………………….. depenent del període de preinscripcions.

Matinal ……………………………….. Pendents de confirmació (segons situació sanitària)

Jocs Florals ………………………….. Pendents de confirmació (segons situació sanitària)

 

1.- REUNIONS PARES 

1r trimestre: 8 d’octubre de 2020

3r. trimestre:  

2.-  TROBADES AMB PARES

 1r trimestre:Pendents de confirmació (segons situació sanitària)

 2n trimestre: Concert: Pendents de confirmació (segons situació sanitària)

 3r. trimestre: Pendents de confirmació (segons situació sanitària)

3.-  SORTIDES

 

Activitat esportiva.

Colònies: